انواع تی شرت های رپ و سفارشی درب منزل شما http://t-shirt.mihanblog.com 2020-05-29T21:55:09+01:00 text/html 2018-04-22T22:43:31+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تی شرت های ست دونفره http://t-shirt.mihanblog.com/post/24 <img class="irc_mi" src="http://novinnaghsh.ir/uploads/posts/2016-07/1469963311_couple-t-dhirt.png" alt="نتیجه تصویری برای ست تی شرت" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://negarshop.ir/wp-content/uploads/2018/03/tshirt-set-zanane-mardane-negarshop-ir-f-428x331.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="428" height="331" style="margin-top: 23px;"><img class="irc_mi" src="https://ekado.ir/wp-content/uploads/2018/02/pacman-valentine-t-shirt.jpg" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط"><img class="irc_mi" src="https://ekado.ir/wp-content/uploads/2015/12/70014-thumb-t-shirt-love-valentine.jpg" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای ست تی شرت"><img class="irc_mi" src="https://ekado.ir/wp-content/uploads/2017/08/0000000.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="https://ekado.ir/wp-content/uploads/2016/03/700133-love-bicycle-couple-t-shirt-valentine-ekado-thumb.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><font color="#330033">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</font></span></div><div><br></div> text/html 2018-04-22T22:37:16+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 ست تی شرت و کاور حصین http://t-shirt.mihanblog.com/post/23 <img class="irc_mi" src="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/codd-87-600x600.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تی شرت حصین" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/code-45-600x600.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"> <div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><font color="#330033">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</font></span></div> text/html 2018-04-22T22:32:22+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تیشرت و سوِیی شرت شایع http://t-shirt.mihanblog.com/post/22 <img class="irc_mi" src="http://kamva-files.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/1509491926/images/shop/f10c5678727b0b4c80d43b2436d84243.png" width="302" height="377" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای تی شرت شایع"><img class="irc_mi" src="http://kamva-files.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/1509491926/images/shop/fca2b694b087698b4a25ac813724ae1b.png" alt="نتیجه تصویری برای تی شرت شایع" width="302" height="377" style="margin-top: 0px;"> <div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><font color="#330033">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</font></span></div> text/html 2018-04-22T21:41:59+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تی شرت حیوانات http://t-shirt.mihanblog.com/post/20 <img class="irc_mi" src="http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2011/08/animaltshirt02.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="404" height="353" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://3dcamisetas.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/2/3249_1.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="353" height="353" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="https://vb.elmstba.com/imgcache/almastba.com_1429182370_824.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="405" height="353" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://www.netgardi.com/upload/image1/0.721658001349092098_nazweb_ir.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="404" height="353" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="https://baelm.net/wp-content/uploads/2015/07/animaltshirt05.jpg" alt="نتیجه تصویری برای خرید تی شرت طرح دار" width="404" height="353" style="margin-top: 0px;"> <div><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</span></div> text/html 2018-04-22T21:28:06+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تیشرت های متفاوت http://t-shirt.mihanblog.com/post/19 <img class="irc_mi" src="http://toptshirt.ir/wp-content/uploads/2015/12/1-4.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="300" height="300" style="margin-top: 27px;"><img class="irc_mi" src="http://aassttiinn.com/image/catalog/Clothes/Omet/Spring/1-3.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="353" height="353" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://jamehno.com/wp-content/uploads/2017/07/189-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.png" alt="نتیجه تصویری برای پکیج زدبازی" width="326" height="353" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://toptshirt.ir/wp-content/uploads/2016/08/31-258x300.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="258" height="300" style="margin-top: 27px;"><img class="irc_mi" src="https://www.dayere.ir/dealImages/44305.jpg" width="460" height="288" style="margin-top: 33px;" alt="تصویر مرتبط"><img class="irc_mi" src="http://jamehno.com/wp-content/uploads/2017/08/219-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg" width="326" height="353" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای پکیج زدبازی"><img class="irc_mi" src="http://jamehno.com/wp-content/uploads/2017/08/221%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg" width="326" height="353" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط"><img class="irc_mi" src="http://toptshirt.ir/wp-content/uploads/2016/08/2512584-258x300.jpg" width="258" height="300" style="margin-top: 27px;" alt="نتیجه تصویری برای پکیج زدبازی"><img class="irc_mi" src="http://toptshirt.ir/wp-content/uploads/2016/08/20.jpg" alt="نتیجه تصویری برای پکیج زدبازی" width="300" height="300" style="margin-top: 27px;"> <div><br></div><div><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</span></div> text/html 2018-03-22T21:30:00+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 بسته ی کامل محصولات زدبازی شامل گردنبند تیشرت دستبند و کاور گوشی http://t-shirt.mihanblog.com/post/21 <font size="3" face="Mihan-Iransans">1.گردنبند زدبازی</font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">جنس فلز رنگ ثابت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت تک فروشی 30000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت در پکیج&nbsp; &nbsp; 25000<br></font><div><br></div><div><img class="irc_mi" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/vp/63adc928ee9c59f57e86cfd62bbf9b34/5B1D5D64/t51.2885-15/s480x480/e35/926175_1166776193349837_2090707777_n.jpg?ig_cache_key=MTE1MzgzNTcxMzExMDQ2MDA3Mg%3D%3D.2" alt="تصویر مرتبط" width="480" height="480" style="margin-top: 27px;"></div></div><div>________________________________________________________________________________________</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">2.تی شرت زدبازی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">طرح i love zedbazi</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت تک فروشی 30000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت در پکیج&nbsp; &nbsp; 25000</font></div><div><img class="irc_mi" src="http://toptshirt.ir/wp-content/uploads/2016/01/142.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="300" height="300" style="margin-top: 117px;"></div><div>_____________________________________________________________________________________________</div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">3.دستبند زدبازی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از جنس چوب ضدآب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سبک و شیک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت تک فروشی 15000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت در پکیج&nbsp; &nbsp; 13000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e15/10488634_1524847241100276_1732409705_n.jpg?ig_cache_key=ODgwMTQ1ODEyOTcxMDQ5Njk4.2" alt="نتیجه تصویری برای دستبند زدبازی"></div><div><br></div><div><br></div><div>__________________________________________________________________________________________________</div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">4.کاور گوشی زدبازی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در انواع مدل های samsung. iphone . lg .sony</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت تک فروشی 33000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت در پکیج&nbsp; &nbsp; 25000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/vp/0a92d06d829f0908ac5942faaf1be1a3/5B0C8D9E/t51.2885-15/s480x480/e15/19955151_1485341501487925_301917251513090048_n.jpg?ig_cache_key=OTk2MjY1NzM4MTM4MTU5NzM5.2" alt="نتیجه تصویری برای کاور گوشی زدبازی"></div><div>_________________________________________________________________________________________________</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#990000">قیمت این بسته استثنایی تنها 88000 تومان</font></div><div><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</span></div> text/html 2018-03-09T09:41:52+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 حراج شب عید (تیشرت رپی) http://t-shirt.mihanblog.com/post/18 <div><br></div><div><br></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></span></strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(255, 0, 0);">جنس تی شرت :</span></span></strong><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: -webkit-center; font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(255, 102, 0);">جنس تیشرت از نخ 100% بوده و دوخت آن متناسب با مد روز انجام شده است. این نوع تیشرت از نرم ترین و با کیفیت ترین تیشرت هایی است که ما به فروش می رسانیم. دارای وزن متوسط است و برای راحتی شما از پارچه با نخ پنبه ی سوپر ساخته شده است. این نوع خاص از تیشرت ظاهری شیک و ستایش کننده تقریبا برای همه اندام ها فراهم می کند</span></span></strong></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 1 تا 3 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره:&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="5">09162218898</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">&nbsp;ارسال کنید.</font></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(255, 102, 0);"><br></span></span></strong></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">نام تیشرت خلافکار فرعی</span></div><div><br></div><div><img src="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-19-600x600.jpg" class="attachment-shop_single size-shop_single wp-post-image" alt="" srcset="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-19-600x600.jpg 600w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-19-150x150.jpg 150w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-19-120x120.jpg 120w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-19-250x250.jpg 250w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-19-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="font-size: 13px; color: rgb(35, 35, 35); font-family: oceanstore; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; border: 0px; display: block;"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="onsale" style="box-sizing: border-box; position: absolute; bottom: auto; right: auto; width: 60px; height: 60px; border-radius: 100%; background: rgb(239, 62, 46); opacity: 0.9; text-align: center; line-height: 60px; font-family: oceanstore !important; font-size: 19px; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; letter-spacing: -1px; z-index: 10000; top: 20px; left: 30px;">حراج</span><div class="images" style="box-sizing: border-box; float: left; width: 370px;"><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><img src="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/01/53-600x600.jpg" class="attachment-shop_single size-shop_single wp-post-image" alt="" srcset="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/01/53-600x600.jpg 600w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/01/53-150x150.jpg 150w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/01/53-120x120.jpg 120w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/01/53-250x250.jpg 250w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/01/53-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; border: 0px; display: block;"></span></font></div></div></div><div><br><font size="5" face="Mihan-Iransans">نام تیشرت: کوچه علی چپ</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">نام تیشرت: لیتو مث خودته</font></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(239, 62, 46); color: rgb(255, 255, 255); font-family: oceanstore; font-size: 19px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; text-align: center;">حراج</span></div><div><div class="images" style="box-sizing: border-box; float: left; width: 370px;"><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><img src="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-3-600x600.jpg" class="attachment-shop_single size-shop_single wp-post-image" alt="" srcset="http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-3-600x600.jpg 600w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-3-150x150.jpg 150w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-3-120x120.jpg 120w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-3-250x250.jpg 250w, http://casperstore.ir/wp-content/uploads/2017/09/cod-3-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; border: 0px; display: block;"></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div><div class="yith_magnifier_zoom_wrap" style="box-sizing: border-box; top: 0px; position: relative;"><font color="#232323" face="oceanstore"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer; position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 13px; outline-color: initial !important; outline-style: initial !important; height: auto;"><br></span></font></div></div></div><div></div> text/html 2018-02-18T19:01:42+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تیشرت شب عید فانتزی http://t-shirt.mihanblog.com/post/17 <div class="columns-container" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top;"><div class="container-fluid" id="columns" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 16px 15px 30px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><div class="row" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: xantox; font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><img class="irc_mi" src="http://pana.hamkar.org/theTba-Contents/UserFiles/Products/imgnewthem/7b6a62f6-32e5-4db3-9482-887b51c29f31.jpg?w=400&amp;h=400&amp;m=crop&amp;q=veryhigh" width="377" height="377" alt="نتیجه تصویری برای تیشرت فانتزی" style="background-color: transparent; font-weight: inherit; margin-top: 0px;"><br><br></div><div class="row" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: xantox; font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><img class="irc_mi" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/vp/a3d81941db7c33c0d8ff45f66b9ed964/5B107B60/t51.2885-15/s480x480/e35/c2.0.535.535/14156127_1168068216597701_395149885_n.jpg?ig_cache_key=MTMzMDY1Njc2Njk2NjUxOTkwMQ%3D%3D.2.c" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای تیشرت فانتزی"><img class="irc_mi" src="http://www.cheebe.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تیشرت شب عید" width="323" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="https://ctl.s6img.com/society6/img/bsBg92JhOct-jHAQlubO7RFD-dw/w_700/tshirts/men/greybg/white/~artwork,bg_FFFFFFFF,fw_3300,fh_5100,iw_3300,ih_5100/s6-0028/a/13585947_4839632/~~/i-love-tehran-vlc-tshirts.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="582" height="582" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://novinnaghsh.ir/uploads/posts/2016-10/1475746533_white-t-shirt-vote.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تیشرت شب عید" width="582" height="582" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://novinnaghsh.ir/templates/Default/assets/poster/tishert.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تیشرت شب عید" width="386" height="572" style="margin-top: 5px;"></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#990000">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898ارسال کنید</font></div></div></div> text/html 2016-06-09T11:48:32+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تی شرت زدبازی ، بزرگ ، پیرشدیم اما بزرگ نه http://t-shirt.mihanblog.com/post/16 <img src="http://www.upsara.com/images/dbj4_11934851_1182451911795234_1706263792_n.jpg " alt="تی شرت زدبازی" align="absmiddle" border="0" hspace="NaN" vspace="NaN"><br><br><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">حمل بسته ی شما پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد. زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بودنحوه خرید تی شرت:سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: </font><font face="Mihan-Iransans" size="5">09162218898</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"> ارسال کنید.</font><br> text/html 2015-05-27T07:16:31+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 کلاه رپی طرح جدید http://t-shirt.mihanblog.com/post/14 <div id="pp_full_res" style="direction: rtl;"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font face="courier new,courier,monospace" size="4">کد محصول 1021</font><font face="courier new,courier,monospace"><br></font></span></div><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font><div id="pp_full_res"><font size="4" face="Mihan-Iransans">رنج قیمت: 20هزارتومان<br> </font><div id="pp_full_res"><br></div><div id="pp_full_res"><img src="https://cdn.goldtag.net/web/uploads/pictures/530x385/1305703045_1493557244__620-450.jpg" style="user-select: none;"><img src="http://mihanstore.net/pic/kaptehran-2.jpg" style="user-select: none;"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41WfPINVW9L.jpg" style="user-select: none;"><img style="-webkit-user-select: none" src="https://cdn.goldtag.net/web/uploads/pictures/530x385/1555527520_1482589006__620-45010.jpg"><br><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">نحوه خرید کلاه رپی:</span></strong></span></span></p> <p style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif;" align="center"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: 14px;">سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: </span><font size="4">09162218898</font></strong></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">ارسال&nbsp;<span style="font-size: medium;">کنید.</span></span></strong></span></span></p><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><br></p><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2163" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">حمل بسته ی شما</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2115" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد.</strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h4 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2137" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2136" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;">زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بود</span></span></h4><br><br><br></div></div><br><br></div> text/html 2015-05-24T05:07:04+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تی شرت و کلاه محبوب RAP FAN http://t-shirt.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><font color="#FFCC66" face="georgia,times new roman,times,serif" size="6">تی شرت و کلاه محبوب RAP FAN</font><br></div><div align="center"><font color="#FFCC66" face="georgia,times new roman,times,serif" size="6"><br></font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://oi39.tinypic.com/2qvyq9x.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪کلاه rap fan‬‏" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://www.tshirtsandgifts.co.uk/479-821-thickbox/eminmen-white-cotton-tshirt-.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪تیشرت rap fan‬‏" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"></div><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">نحوه خرید تی شرت:</span></strong></span></span></p> <p style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif;" align="center"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong><font color="#ff6600" style="font-size: 14px;">سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: </font><font size="3">09162218898</font></strong></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">ارسال&nbsp;<span style="font-size: medium;">کنید.</span></span></strong></span></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center">&nbsp;</p><br><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong>--------------------------------------</strong></span></span><span style="color: #ff6600;"><br></span></p> <h2 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2074" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2152" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">روش تحویل</span></span></h2> <h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2084" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2153" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">آماده سازی سفارش</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2157" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>مدت زمان لازم برای چاپ و آماده سازی سفارش شما حداکثر دو روز خواهد بود. شما هر نوع شیوه ی حمل را که انتخاب کنید شماره ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد. هزینه ارسال تنها شامل هزینه پست می شود.</strong></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2159" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2163" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">حمل بسته ی شما</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2115" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد.</strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h4 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2137" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2136" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;">زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بود</span></span></h4> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2118" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>***********************************************</strong></span></div> <h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2135" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">نحوه شستشو</span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2134" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yiv4357759245result_box" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;" lang="fa">برای اطمینان از&nbsp;<span class="yiv4357759245hps">ماندگاری</span>&nbsp;تی شرت خود،&nbsp;لطفا از&nbsp;<span class="yiv4357759245hps">دستورالعمل</span>&nbsp;شستشوی&nbsp;<span class="yiv4357759245hps">زیر استفاده کنید:</span></span></span></strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"> <ul id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2129" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none;"><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2133"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">ابتدا تی شرت را به صورت پشت و رو درآورده و با آب سرد (حداکثر 30 درجه سانتی گراد) شستشو دهید</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2132"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">تی شرت را خشکشویی نکنید</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2131"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">استفاده از ماشین لباسشویی برای خشک کردن تی شرت توصیه نمی شود</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2130"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">برای اتو کردن نیز تی شرت را به صورت پشت و رو درآورده و از بخار استفاده نکنید</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2128"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">استفاده از مواد شوینده ی مایع باعث افزایش عمر تی شرت می شود</span></strong></span></li></ul> </div> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2127" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;" align="center"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">***************************************************************</span></strong></div> <div align="center"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: 'B Titr', sans-serif; font-size: 14px; color: #ff0000;">جنس تی شرت :</span></span></strong><br style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: 'B Titr', sans-serif; font-size: 14px; color: #ff6600;">جنس تیشرت از نخ 100% بوده و دوخت آن متناسب با مد روز انجام شده است. این نوع تیشرت از نرم ترین و با کیفیت ترین تیشرت هایی است که ما به فروش می رسانیم. دارای وزن متوسط است و برای راحتی شما از پارچه با نخ پنبه ی سوپر ساخته شده است. این نوع خاص از تیشرت ظاهری شیک و ستایش کننده تقریبا برای همه اندام ها فراهم می کند.</span></span></strong><br></div> text/html 2015-05-24T04:57:28+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 طرح های جدید کلاه رپی http://t-shirt.mihanblog.com/post/11 <img class="decoded" alt="http://neweracaptalk.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/eminem-new-era-59fifty-fitted-hat.jpg" src="http://neweracaptalk.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/eminem-new-era-59fifty-fitted-hat.jpg"><img src="http://oi39.tinypic.com/2qvyq9x.jpg" title="Click for a larger view" id="imgElement" alt="" height="537" width="537"><img class="irc_mi" src="https://shop.steelers.com/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/0/0/0014432_pittsburgh-steelers-new-era-39thirty-toddler-jr-training-cap.jpeg" alt="تصویر مرتبط" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="http://irancaterpillar.ir/481-big_default/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AF-11280940.jpg" alt="نتیجه تصویری برای کلاه" width="330" height="377" style="margin-top: 0px;"><img src="http://img.auctiva.com/imgdata/5/4/6/8/5/3/webimg/578234988_tp.jpg" style="margin-top: 259px;" id="irc_mi" height="449" width="556"><img class="irc_mi" src="http://l.yimg.com/fz/api/res/1.2/jEwqkupeX.Ir6k2AqHSZlw--/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2g9NjUwO3E9OTU7dz03NTA-/http://www.pix2fun.net/wp-content/uploads/yy.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‫کلاه rap‬‎" width="672" height="582" style="margin-top: 0px;"><br><br><img src="http://images.customplanet.com/UserCreatedImages/MainDisplayImages/Front/1ae149eb-2f13-4f0c-a301-d5d68864ebec.png" style="margin-top: 247px;" id="irc_mi" height="460" width="570"><br><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">نحوه خرید کلاه رپی:</span></strong></span></span></p> <p align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: 14px;">سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: </span><font size="4" face="Mihan-Iransans">09162218898</font></strong></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">ارسال&nbsp;<span style="font-size: medium;">کنید.</span></span></strong></span></span></p><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><br></p><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2163" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">حمل بسته ی شما</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2115" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد.</strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h4 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2137" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2136" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;">زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بود.</span></span></h4> text/html 2015-05-24T04:45:57+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 تی شرت رپی طرح های خارجی دخترانه و پسرانه (توپاک - امینم) http://t-shirt.mihanblog.com/post/10 <div align="center"><font style="direction: rtl;" face="impact" size="4">تی شرت رپی طرح های خارجی دخترانه و پسرانه&nbsp; (توپاک - امینم)</font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://www.wehustle.co.uk/components/com_eshop/osx/image/cache/data/upload/eminem-devil-donald-trump-horns-back-t-shirt-close-1200x1200.jpg" width="377" height="377" alt="نتیجه تصویری برای ‪t shirt eminem‬‏" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Us%2BKkJfGL._UX342_.jpg" width="290" height="377" alt="نتیجه تصویری برای ‪t shirt eminem‬‏" style="margin-top: 0px;"><img class="decoded" alt="http://brooklynsteez.com/products/1033572.png" src="http://brooklynsteez.com/products/1033572.png" height="480" width="530"><img class="irc_mi" src="https://www.hiphopteesdirect.com/wp-content/uploads/2016/02/Eminem-Flipping-The-Bird-Tshirt-600x600.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪t shirt eminem‬‏" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;"><img class="irc_mi" src="https://images.sportsdirect.com/images/products/58807403_l.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪t shirt tupac‬‏" width="582" height="582" style="margin-top: 0px;"><img class="decoded" alt="http://www.tshirtsandgifts.co.uk/479-821-thickbox/eminmen-white-cotton-tshirt-.jpg" src="http://www.tshirtsandgifts.co.uk/479-821-thickbox/eminmen-white-cotton-tshirt-.jpg" height="543" width="543"><img class="decoded" alt="http://img.auctiva.com/imgdata/2/3/0/0/4/3/webimg/550382206_o.jpg" src="http://img.auctiva.com/imgdata/2/3/0/0/4/3/webimg/550382206_o.jpg" height="700" width="526"></div><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">نحوه خرید تی شرت:</span></strong></span></span></p> <p style="font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif;" align="center"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: 14px;">سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: </span><font size="4">09162218898</font></strong></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">ارسال&nbsp;<span style="font-size: medium;">کنید.</span></span></strong></span></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center">&nbsp;</p><br><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong>--------------------------------------</strong></span></span><span style="color: #ff6600;"><br></span></p> <h2 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2074" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2152" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">روش تحویل</span></span></h2> <h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2084" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2153" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">آماده سازی سفارش</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2157" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>مدت زمان لازم برای چاپ و آماده سازی سفارش شما حداکثر دو روز خواهد بود. شما هر نوع شیوه ی حمل را که انتخاب کنید شماره ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد. هزینه ارسال تنها شامل هزینه پست می شود.</strong></span></div> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2159" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2163" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">حمل بسته ی شما</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2115" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد.</strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h4 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2137" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2136" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;">زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بود</span></span></h4> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2118" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>***********************************************</strong></span></div> <h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2135" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">نحوه شستشو</span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2134" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yiv4357759245result_box" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;" lang="fa">برای اطمینان از&nbsp;<span class="yiv4357759245hps">ماندگاری</span>&nbsp;تی شرت خود،&nbsp;لطفا از&nbsp;<span class="yiv4357759245hps">دستورالعمل</span>&nbsp;شستشوی&nbsp;<span class="yiv4357759245hps">زیر استفاده کنید:</span></span></span></strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"> <ul id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2129" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none outside none;"><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2133"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">ابتدا تی شرت را به صورت پشت و رو درآورده و با آب سرد (حداکثر 30 درجه سانتی گراد) شستشو دهید</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2132"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">تی شرت را خشکشویی نکنید</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2131"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">استفاده از ماشین لباسشویی برای خشک کردن تی شرت توصیه نمی شود</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2130"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">برای اتو کردن نیز تی شرت را به صورت پشت و رو درآورده و از بخار استفاده نکنید</span></strong></span></li><li id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2128"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">استفاده از مواد شوینده ی مایع باعث افزایش عمر تی شرت می شود</span></strong></span></li></ul> </div> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2127" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;" align="center"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">***************************************************************</span></strong></div> <div align="center"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: 'B Titr', sans-serif; font-size: 14px; color: #ff0000;">جنس تی شرت :</span></span></strong><br style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: 'B Titr', sans-serif; font-size: 14px; color: #ff6600;">جنس تیشرت از نخ 100% بوده و دوخت آن متناسب با مد روز انجام شده است. این نوع تیشرت از نرم ترین و با کیفیت ترین تیشرت هایی است که ما به فروش می رسانیم. دارای وزن متوسط است و برای راحتی شما از پارچه با نخ پنبه ی سوپر ساخته شده است. این نوع خاص از تیشرت ظاهری شیک و ستایش کننده تقریبا برای همه اندام ها فراهم می کند.</span></span></strong><br></div> text/html 2015-05-23T08:24:04+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 گردنبند و گوشواره و محصولات زدبازی http://t-shirt.mihanblog.com/post/9 ============================<br><font color="#009900" size="4">گوشواره زدبازی قیمت 30000</font><br><font color="#009900" size="4">دخترای شیک ،با گوشواره زدبازی زاخارتر بشین</font><br><br><img class="irc_mut iOwAjcQqsiQA-HwpH6ZlgJaI" width="516" height="377" style="margin-top: 0px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFRUXFxoXGBgYGRgXHRYYIB8YGxcYFR0YHSggGBslGxgXIjEiJSkrLi4uGh8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHSUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMABBwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAADBAUGAAIHAQj/xABMEAACAQIDAwkDCAgEBAUFAAABAhEAAwQSIQUxQQYTIlFhcYGRoTKxwQcUI0JSYtHwU3KCkqKy0uEkM0OjFTRUwhZzg9PxF0Rjs+L/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EACMRAQEAAwACAgIDAQEAAAAAAAABAhESEyEDMUFRImFxFAT/2gAMAwEAAhEDEQA/AOG1lSyYW3xX1P41q+ESd3qanqK5RdZU1bwCcV9T+NM29m2i0ZNJje340dwc1XKyrRd2VZ16Hq340TB7HstvSf2m/Gp8kPiqnWVfLfJ7DTHN8ftP+NGtcmsMf9L+J/6qXmxHjrntZXUbHJPBk62f47nV+tWlzkvgxH0G8N9e5v4fWqf+jE/HXMayusbK5HYO4JNn+O5/VU3b+T/Z+X/l9Y/SXf66P+jEeOuGVld0HyfbOn/l9P8AzLv9dNJ8nOzeOG4/pL39dE/9GBeOuA1lfQL/ACb7M/6fr/1L2/8AfrLfycbMgTh+H6S9v/fp+fEcV8/VlfQ1/wCTXZgSRhv929/XRrfyZ7K0nC/7t/8A9yn5sS5r5zrK+j2+S/Zc/wDK/wC7f/8AcoNv5M9mZiDhe0fS3v66PLBzXztWV9D3fkz2YCP8N3/S3v669b5M9lz/AMtp/wCbe/ro8uI5r53rK+gn+TfZgn/Df7t7+uht8nezNP8ADf7l7+ujzYjmuA1ld8Pyc7O1/wAP/uXv66F/9Pdnf9P/ALl3+ujzYjmuEVldvbkDs/8A6f8A3Lv9dK3eQ+B3cxH/AKl3+ul58T4rjVZXX7fIzAkn6D+O5/XRhyJwH6D/AHLv9dHnxHFcarK7Dc5FYHhY7/pLv9VeHkXgf0P8dz+qjz4jiuP1ldTv8ksGjA8xK8Rnuf1cDXtHnxHFUlF6NaKJI762cad9Yo1FCjQH5/PhRMINQe0/j8aCT0fz2mmcHp+7Pqam/RiXDI7yBTuATTx/GkervY/hUlgTA8R8ajL6OG7II1/OlO2N2o1/tQbROXw/tTaLuHaT7/hWVq4ctDqGvDyr029Fnf0hR7VuXB8fz4GmbYBK/te8VlaprsK2YEDqnzNWbCrKjuqD2EBHaJHr/ep3BTCg9XxNP8pr3L2agUyCJ9aGhMgDUxAA/PZWzAyQdDlIgiDO/dTIU6yOoj1rfBWCdAJgmewdZ6hQcXjEsAF+kzrmS3OUkDUtcY6W0HWd/Cq3tLaV/E5QhIQkzltsUA7EmCfaGZwTu0Fa44fms7l+lnfaFhVZWvLp7QSbmUxuYp0Qewmk7XKLCyAHYzEGbflAZmnwo2O5AYdrbst670lkFiLgAiRkgSB3UbY23MA1gWbaEm0Aot5CxDcYKg7zPS7a3nxyI6oy7XstJAeBx4dm8AV4uPsswKv18A3/AOssfSpC1tO2toqbFxRuK5Gg9uYgD40rg7OAyq9w28w3i4ynKddImOuKLjKW63e3mEqQw61M+fEeNaFaSbk/ig+a2ylQTlDMZjXLBHSXTqNBwW2szNbuwSpYEiCyxvYx/mqNNQAw3kGouCpkcvJSt1NKkimnXIkEagjrB4g0rdXUDrrOrhVhoDS95PxphRoRx3/jQr40B8KWwWYClb1uRNPtSjHhwNKmjGOWKGb2pFHvrvBpG40QZ3VJmc+lBAkd27urx2/EVq78Rv39/XTDMTbzCOIrKGzSJ668o2blV5oAHjXqCKGOk3jRrRnxM/GuxkO+5R2n8PhTdoxPcB7qVc9JR2e/WmLfsE9ZPpP4Coqo9CkFR92fP+1SGHnSOsmkUMvrwMeX5HlUnaWQI6j7m/t51ORw8jGJ3TlHqDT1nf3n3ik0AMD73wPxipDAWg11FZgilgC53KOs1jV7iYweFd7kIC2kwB2a/E+FeWnKjX7Leev4VF8tsbi8M8YdbmHZCcpVtWgkBn0IaQN2ggjTjRuTfKhtpA28U9q1iLcyxTKb6EESGBy5lYLIjUNpup+H+O9+0+T3/SS2Fc6PeR59In3CrBhnOYa/VHvqC2Lj8FcZMNZa5z6qXul0ZVGUgZdRJJDZhE6a6U9trHrgrSXjZv3lIIBtKAARLdIOQwXonpRp27qV+HKZaHcQ2wVfG3bmKuXH5kXGtWbSuyqUByl7gWM5YjcdO/SEeVm0sDsx7dzDM64sFblzDrm5m5abetwblYrDAiT1jWgbA5TW8OLVs4e5ZwxZ7j3mYXjbJJbIEsiUUMQJaTv0E6HG3cPtvA31u4a2uLwttHFxQOnbDKGKk9NVjehn2h4dHx4+7v6ZZX0Lg7+J2g5VQXN1hdcggEqMvN6mAlpIAy9bA8BHU7eKxOEwc3UF57a70MSo+s8jSANSJrkmxsPcXErbtFgSEuIVJzLmQF5C6mPpOiNTlIgnffsNt666s2a84tZgruLFhHuZWClyWEjeYExxFVgitdg7Ft417uJuoUts5+j5xiGIIJz6wF45d0k9VW7ZONwhHN4e5ZhdMttk08Fqs8lMPgbjPZK27t5GLZ2BLXFOpdC2pGYn0PGatF/Y1lzLoHPDNGmkaR2VeM9BIVFbX5P2MRq6AOBpcAGYePEdhoqbEsD2beX9VmX+U0ezhEtyQX/auOwHgzECqs2Fa2VtW7bvvh8VeWFVQvRyl50DBgdDESPHSDSPKXZuEwoBtKy3ZziGJA62YmeHCde6vUuXMTjnxGHt27ttItS5hT1sOs6k9xHXUjyy23zS802Hzhhozxk7T0dZH7PfWf3KCmxsSGUKB0WUuo+yQYuIJ4fXA/Gj3V9DUJsC9l5li2g+cXmafqZcuaJ0GZWEdlTjHXvHqPz6Vhm0wJXl1zDv/H41sV39RolwDXX/AOKDbOkHWPUcDWf0spcWJjrpS+kDTvqQupxpK9+e/q99ARt+J76jwg1Gv53VIPbgEbxwpG+eOvbSU1LEECKCbhn3Vvcu7iJrS7vmfz1Uw9Q6ZTu3g9lZQrm6ePD4isoDl1kwZ6tfwpix/b4UBRp3mPj/ANppqwvjB+H4111k9dpcnupyyvRUdZn8fSkV+se2Pz4T5U9dWI7AT+7pU1UeYc6nvJ8/yKm7DQB1R6QB7wahMPEHuJ/PlU0p8sw8iSvxWozPE9hJgD7x+A95FM3LAYkHURqOwwPhSmF+oOuTpwO4+6nbbdu9RPmfQgisqsdHxVs83au87ZGgs31F5R1BC3TXqADCtcPi8ESTctHBXDoLqsTbkjeQ2qp1kMY6qdwbnnCOEzPeD+FK37CkC2wBGo17yPeCPCifJb9p4n4A5N7Gv4bEXmuSrkkNro0nPmBGhDBZBG+n9q7JGIK54IEk6Cd/Xv6jWcnsQ/Nmyzl7alRaDRNpJb6MHeQJ0B3DQaVM4aMs9VsGfCdfKpzv8rYcnr2qG2OSgzPkGW2I0GkjWd3dVQ2FtJtl48Xcua3LW7qfpLLaOuvGII7QK7RfUEkDip+BrmfL7ZE9MDWR6iR/Ka2+HP3qpzx9J/aOAgJcs3A1m5LYa8pyh0nOUvNHQcOzETGVs8xmBWy8juWdnDWimJ+c3MRnYNnBfLByhFNxtN0xv1NcX5M8q72BzW8ovYe5/mWLk5G+8pGtt4+sOyZirtg8VgsbkFq8FygAYfEvzToRMCxe9i4NYCtuA0UGt9We4xX99kf8Vu/O7DNhuZZbSEhQ+gBcrzZ0GVxlzMdZ9kHWTXF7SsXeYGXEgRD3EynKSQpY2jCjQjUToSa538/x2CU2rVxsKty4XYX7ZBY6A81dVXtwQAJOSYEcamOTW3cRhrpfMMSrxzirdS4zdTA5ic419qARppoQBczt7H86LJw1tHP1pd14SRlAkCdaS2pgMa91Pnt5Rhs4Dc23NJruzT0iM0Lqd8bt9Qe2+UeOuXBdtq1oJORZGnXmnR5A4iIjTiY/bfLDE4qwlm6LFhs0tluq+cj2fo0zOACdQAdY6ootJfcZgbWCw13EYOAwWdTnUrO467gCYgzpqTVAx/KzEYhAL7oLQYFiqAAHWAJJLORuCntMLJERd2c1tGa6cqH699jhrR7gTz14diqp3VXNpcr0tt/hPpr40F90CW7Imf8ACWfqmY+kfpaTAbpUtW+oFx5SbbCPZwSdHEXntc5G/DYcMjC2d0M5VWIOsEyAXiuhvukfrfj8a4v8luxXfFfOLpJiWzNLZnnWSd5zQe2uyz1RG+ew1j8n3qNcZqB3d+u74UBrgUjq9k1tiXAG/cYPw9IoF4ZgeM+8ae6fKslCO2kdVRt1+M8fyRR7V8FQ3bB7N1BxpE6RJH9x7j5GgEcW+oI6/wAikrxBnqPpT7ZSN2/UA8D1Ug5kEDf+d9GjKzoRu7euhWiTowHXvpe+GV2adCBA103k/n+1Y9760b/f1VQMMw3cK8oF5tQRGu6vKeg50okr3E/nyNMWbkKT2e/UegoO/dvMj1gfGjXfZj7Temg08z510Vm9sLIUdbAnwkH407cMse4+7X1oOD1ZZGkT56n3mjm5q7dh84/Gpv2caYU7h1x4SfwNS6k5RHEjyEn4HyqNwqQBGun/AGyPU1KNI/m81uA1OSoYwRIy9ckAdpZY8wSfGpLZtjOxM5VW3zrtqcqLlkwBJOgAA3lgKjrTAEQeKsOOoYrHdCqR3GtsLtkYe8quCbVxHs3svtBGJBKfeUqjAHeVjjUSbp2+khtXafNqXsWLjkAkG5cVSSMwI5tEadx05yambqWb9uxjsNPM3RBQksbd0Zi6NMnfmP8AaKo+38LesNl5wvK51dT0biN0kuJ2MDPZqOBovJLlfi2t2sBatpeQXWYjJmdbZjNGnRiXaQZ3jdv0nxy41Fy1YnNjGCRw1E9YEBT6CpnD3+gJ9mFU9msR5iKg9lsOdIEnpMO+GI9OjT1vEKuHliAoCkkkARmJB4RBjxBrDKbrWJ4PpbI/VP7p/pqFx9hX0bcSB3RHwc1GbI5TYo21vXMFOHOqm2453IJGYK2lyJ3ALPZUsLtu507Th7bJKkDgVY9JTqDlyz1ECji4+0yyqJt3k10cyjgT5an0qoYnZ7Ka7mMGpOU8HGnUGkfCofFcm0dV6OslSd3WPfWuHzfsrhty/ZvKDG4aBZxF62o+qrtl8VnKfEVLWvlExn+ouGvdtzDWCfEqgJ8am/8AwkHAIMSSI6+718qTTkUxCMCIZQ3huNbeTFnxSFzl9fP/ANtggesYZDu3b5FAblttAgql7mgf0Fu1h/Wyin1qauciXQITx6uwnTvIqWwvIUBoY8PQxBHWJIpeTEcVzi5bu3XzXGZ2O8sSzHvJ1q18nOSTMSXEAEHvGvwB8qulrksiLITUa+8H3VK4SxqUkewDmHVMGe0e41nn82/pcw0ZwOHWzbhAMqsradREP5GT5VKPcItzvI138J3n88KSsgHozBMg9RkH+48qNhnMZW36iOsdfn7zWChcSwzAzCuoWeptcpn08RQEPRK9fDdrvKjw91bYpcykKd2g13EQfCCFPhSd1iRzmvBoPX9Ya7iAT+RQGWGhzBlHEjv4+/0rzENo4JBgAiBu6+yNx8TQrhGpEnLqO7j6SKJnEwRwkHh+d9ECPu3OIElelxgzKmI7vAE0leuDMdSCW0B49vpA7qkr6kNxg679xPAcNSTUdjrYbXqkgn3aa1UBbEPIMdW/0PGtA0ggx+dfxFa22JBO87xI0MzS4Ma7+8cOHdBB8xTDfNIKkAwerz9TWV7f6908Rv7PSRWUyc+s7ge8+gH81Gu6R2CY9feaHYXQk9nvk+uWiiCT3ADzWa3/ACg3gxDN2QPcnurYbmHWY9QD6TWmHfS43WT6h2+FeLqCR+k98nX3eNT+TM4fXXdAB9LY+Jp4TpP2T/KR+PnSFgQpg6aT3CVI8nB8KeZozDiFde/KzJ/21NVDVskEb9Ynzcgfwg0pj8NnyzxkT2hmJ9TTdy4MxG+CviAhVfefI0fJNy2N4zR6Jr46H9o1P0ZDYOIbEocDc/zFS5dw7dqhrl20fuOqs3Y6z9Y1VsFgnS8jiZDyIJB0nUEagyN9WzZuJt4fFYe+4IEXregBgvbvW0kdWZ0nsrz5uM1sgf6hUj9phHkfdWvWkcmsFymlxnu2pAaHxFsswYICqtcS4jNmIy5nZtSPCH2vyvs4jB3LLWzbvHLkNtIQjNmdbme8x1bUEDiZBpLa2DliF3yYj09TSmwdgnEXbdoAs1xwuVRJAkZmPYASSeEVUk+03bpXJva6PhVITmUt5VHOFbYChU6QZjGUnjOpoPJy0t7ad3DWcTaaw1h7ytbGZUbOGZCdNzF26hmofysbWwFyyMHhFDNbcMWswLVoLKwYEP7UaQATvnQ842Rsxrl4JaQ3C7ZEUwMxJ6IM9Gd2+ifFJv8AsdWuy7S2pgrDFXx9pmzDS0rX2Jn2YQZRu+1Sl3lNhwYGFx7DNmDOtvDqdxkF2bTSqhe2BtHCiXs4i0oks6CNOIZ7OpGp9poq5fJx8nVjEYV8Ri1LG/ItwxDIoMZ5G9mYaTOgHXSnx4/o7lf2jxypsAkjBOYJicbZndGgFvTTWjW+U+GO/CYnQv8A5V6xejMczaQukzvpfbvybXbOLw+HtXlZMQWCF4VgFGZ+cURmAXWV3nSFq5Yj5J8H82e2gPzgnNzx0JYfUjULbO6BqN8kiq4x/Rdf2r1/lHgXCWzeu4ZpJVcTYZeIJOa1mjUbz6VYMOvOIty01u+ogF7LC4As8Quo0CnUaeFcr2Lyex1wtbwtm7cysVZs2W0pmGVsxFtoI1GvDSmtubIxGzrtr5wAl24hZLuFuFWSCAQQAqk6jorlmfaqb8WNPquh2XEzuJ3wN4BP/wDXnQs8FTpAZlPVlYmJ8RUFsTlc+UnFlcQggG+i81ftyYHOpufXKNYB4Ox0NhuWw6G5acXbVySrrPtCDkIbVGzEyjQRNYZ/HcVzLbzG3CASoGZOrSYlu2NzDxFFZyGzA9FgGGnmD1b6BdxAZQ43nWQNw7R3qPKh4a7FvL+jLT2qSSh8QZrNSUunedYYg928Ge2ffSQkh1J3EsDHAnUHxLUW3clR2aEdjQZ8CKBcuwQdwBHV7LAjXuOvfTItbMSDplYr4fV8NaBJCkRBQgzoehMemvpWXroW4c3smBG/UDu+61bXdwJMgE22HYZDHzk0w2xJMA5e8fk94pC46kzpGoOnf8Mw8BRhe1IInXLHGDp5bv3hSOJBTMd4mdTunQnumT4GiEXxEK2p4yO3h+fCg4x4MA7+PHt9IIo+Jt7tOzz/ACR5UlmLIQRDDUTqdJIPvHhVh6txjoWAjSPcZ86ykjcg6gEka7p7PKCPCso0FYJ0UfnfrPmPKstiDPCfcASPVa8dteyDHmR8K1d95/W8ZYx6RWyDuF0tCeOZvIKPOGuVrZMKk8WIPdCQfNj61vizFsDsA7vaJH8YoN2AFBGuSQe/Ow/mH5FKGksJblFHWYPiEHwNPJ0nt79SJ/auZtPB18jSOz/aHay+gff3FRR2YLlJ1hF4b+nAPfljyqKqDgQ0x9jT9lyfWaaw+jqet1A3cBaX+UA9wpcXBzhMHRvQO6/h51upOef1Cp+9ltqfTNUmMyLCyJIunyJK+BkelBxFyAT1XWnyUifI+tb2rns/rg/7hM790FvFaXxLaMOu7p5XPjFEAV3Cs2ItoiFnchVUcWkwB4A++m9pXUwyXMHhXCkCMbih9eIDWbR380pIWF1dtNBvfw1/5vhsRix/mkjC4f7ruua9cHUVtTB3amqgMG7G1hrNvNcaDlX2mcrKLqdQts8dAWfhW+H1tnl9vbmEuXLRZENvDK6KZYCXacpu/pbmXMSFBCKDAA3y+w8KcLet4xWtYm3hnW5cWwxLKkwWi6ikrrGZZExJAq38l/k4xfNNaxYsCwzC5zZZ2uJcAy5ka0VCHLAIzMDA00mofaS29nYk5bd/DNbz21vWALtvEIQM8fOmEXFzZWZSwBA6IirQ6WeXFtrb3FS7ZQJmt3b6paW432UF24geBrOYDqNcw5JXtsXG53BC46c9ceGOWwHbMWOUsEOrk5FJAMGONWvkVyDtYkHG41Xuc7DWku3Gd8msXLziC7MDMaKAd2oCjxGx7uzMZeGExnMJetK9q1etm8t27LKbVuNSyBVOaCQrrMgTT9hF7Q+TDaWIutfunCrdbUkOVhp3gW7cDXWRx86NtvYPKDmkSUdbYIX5rcFlsp3qwXmyy6DTXWrV8mvLS9jDdsYoW1v24IydHnFkh+jJEqQJKmDmGg43wGjRbcY5H8un2fhzhMRZvc7bH0Vt1S2igtOVjl5xN7GSGHuq1fNbO3FS83O4cWs6hMozMGyS2cjKynKAMs8ZPAWjlHyesY20bd5eHRcQHtnrQ/AyDxFcZuDG4DEfMlxDW4uqyBWhGZtEuw05VMmVOkzMkTR/pz+kxy75IWNn2rd21fvG8z5UBNvRQDzhMICREKQZBzwdDUHsTbJw7NeshcggYnD7kdNwdB9USRH2GI3q2WulvyJXF20fHXr7YkJlc57QFtt5VERSgWTI0kjLJrnHK7YNvZ2Jti3ihffU8yyAFEIIKuykjK6krEAwTwo0e1qtG3zQa0+axdBNltxgls1tuq4hBB7gaVw9xRcKfVuAqewzoeyCYidIFIcir6hr+CzSpBxFgnj0Q37zWGBMaArwNSGORoLA78rjT6ykHSPtb/CuT5Mea1xu4awUag8QQT90iZOumqsPKhwQNYObQ8dZlgRx6QfzihpezkOoK5lk8YEjjxG/xmvcR0kZhM5S2+YaIIAPaAfGs1F8e8oj8YOYboYSWnslSI+94UK8ocZSNCNOsNoDrwMZp8euiXrgJKtuYLw3SGnTfEz3SKRw16RcA9oAkcASDPqc27hThNrl0nI29pytHEjf5wD4ULaLTDDdMNOkA6T4MF8CaDhrokq3HpAmeH1jPHdp2dtEu3JUgg+I+Hj/AA1QBOkcY08OE+Y176Rugq/fx7NIHeD76Ml08QdCwI9R8f3hS2IJgaGfDx14dfjVaIO/0Du4QI4denHcPI1lZduFlE6N18R2jxLCsphVF9lvLXgd/wCNYhmB1keQk14fYB62Y/yR7zRLQkrrGpHv/CtUCbQf3T1e1E+ir615ebpAH6oXXqgQRW2KebgPDMv9x6Vl+MygcVT1CeulKBI4Iw6dYKnh+kKEHwkmt1B+jngonu51ifSg4U9IdZSfHpNFbZgRbGu5lHgQfjUVR5TqxkkkHT7wN1ojtVVoze3b7cvoQNfAelLLchm7XOniRHZ0Sa8tXCcv6y/9oM+Jb0qdGZDEAEH2THvI7wT66VpjzC9cPd18GZfQGh3WEMOo2/CcrH40ptW9AjgZn92P+8etOTdFqW5VsDgsBbnR2xLwOLc4LameEKIqsY8zeuEjL9K5LTlg5idDx7IqbxtzndkYe4vt4fEXrDn7Iu/So3YJBHfUbdx5s4tb/MJeBIvIl0FkIbpQQrCSrErxEpu4Vvpk61yD2vti5Yk2Ld63H0V3EO1lnHD2VY3V3QxCz9pt9cu5YYnG3GttjTeIAuG1mAAgnpiyd7rIWCS2kQSIrp2wPlY590tNgbpuucqrZdHk/wDqZMoiTv0AM7qhuWvJ/amJxJJss6ZblyymcXBaTo50zQDnYhTkk9SkgGqpR2W0FyjJGWBljdljox2RFa4iwjqUdVdTvVgGB7wdDXNfky5dIbaYPFNzbpCWncwLiiAttifZuDRRPtQOM10+mTmvKjkNcsOuL2cWR7WotrqQOpR/qLv6JkwSOkMoSz8iOV1vH2juS/b0u253HdnT7SE7jw3HtsdVPlByN5zELjcJd+bYtTq0ZkujiLqgjeNCePEEgEAW6uK/LsUOKwwmHFklo35c5yeMh48a6dyj5T2MFZFzEGHKytpTmd2+yg4idMxgDjXGNn2m2zj7jX8QthnH0YgsZAIt27SaFlUCWbTSeLSCiOi8ieSeJs2r1u5j7gzMSBYa00FlUs7tdtsy3Z3iY46k6ULltyFxODzXgTiLJYlrupdSTvvAkmdfbkg6zGldJ2VyZxWBwBsYTEhrwBZRcRDbznVltwAVBMwWLb5NcT2ztjGYloxV65cYGObOmVgdwtiFDA/dnSlfo4m+RmJIx+ztNSoQjsN3EW5/cgVYedLIdSSsMCPtKCB7t3bUDyaPNYvniRzWBsvdeN2dVboz9YnE3GA6xTHJjEtzIDdIhQSSN8cD4GZ7ax+b6jTD7PWboKEgxGja8JzEneNA7QNaft3ugGPCCfEQ38WY+FRmBVc0D7TW23nNv1PX0SwomHvFQRvhocb9CRJ7D/mHyrBoK+I4kzlJnUHoySZHUFHr20jcY27izoCwHg3GOAGuuu4ddMs0uwMboMD9bMd/EhAO/tpDHiVXWdMo79OiDwBK7+2nCbYgQAZkq3HiDu8JGUd9a2n6Wb6p6Sn3HxBbyFAPSCmdXGRv1xoT93pL/FQ1aUge0ug6ogFfDQeo4VWie3wQ87p03dWqnv8AxFKXzIPbJHYdQY6j7XpTeLuAqGUSSNOscR+FJvckQNZGYHt3+e494ogABjhEgAxPbB7POvKxrp4iAI/PpHhXlUStu3RRe0fAn4+Vb2uB7GPj0QPQtQ8Sde6fCQIj1ooENHUAPEsAfhWiG19tWPUfhP57jW1s/SLxA5v0UfEUEt7fie/WPhHjW1tobuAHjlMeoFAP4RteO62B35WHv1re23sEbwHbxL5R/LS1tyG7gvjuI8RNe2n0Ebwv8xX45qnSj49rrlm89THmCB4V4tyBrwKHzNsfEnwNDQxcM8J/sdN5Gb0r0iA0/ZXd92YPovpS0ZzEMOmOsq3UDA/CBp21HbRM6jd8cqRTF46MvHfp4D3GksQZXw8pVfw9KMRWcjNp20u3MNiGy4bFoLVxv0TjWze70f0LVJ4rZly2z4K6kXrbfRHg865EbiH0dOtiy730pWJT8+dWzY3KCziLKYPHHIbYyYfFQW5peFq+o1ez1RqvdWzJP/Jvt/CYG7cvYhbpuFQlsIgORdTcLAsvSMKNxiG11Iq6Y35ScPih81sYa873iLSFytpQznKrFkcuIJnQTpwrmW17DWyExYCuyzbxAJuJeUeyxZP8xY/1FlgCAyk6hfZOJfCYvD4h1zWUuq+ZMpDgGSttpyluye/sexp0xPkhAJ53El1NtpKpDc50Y6JJDqRmnVTMdZqoYTlHtLA32w1q/chHyLbvqDvICyrk80IKmA4EEGYqd2v8sl1pXDYdLf37pNwj9hYAPiwqV+R/lKt5sRZvHNibrc8bjBZvLCqVMADoACFGkEwNDR/g/wBIbU+UTbGEITFYTD23YEpKt0gNCehfI0JFaYblPtvHWLt2y9m1atA52thA0gElQpL3QxG4BRPAmpj5V+U+CS1dw2RL2JdcpIVSbHUzudzjgoMjeYG+R+T7lxg79q3hwEw15QFFowqvHGy25gTPR9oa6HfT9koPI7kzexW0CuNsXnyoLj8/cuWmKzCscyl7mpIgRxlhuPTsNyGw2GNy/hc1rEfSMj5iVSZIt82egbe4QRMDeCARzv5VOU5uY1Rh7jL81DJzltirG4xXncpUiVGVV0O8PSOy+X+1f8tL4vkgwr2lcxuJLIFOnWSaXo/Yp+VbaRGr2FkcLOo3b8zEDyqIuYl2c4q7DX7pL2wqAZ3mDdKqIgEaCOm445WpXAYIBktovzq99WxaAa2CI1uuh+liZKocv2n3rRto7aTBFitxcRtA77qkNbwugEW46Ny6AIBAyW9yzGgfqBcqb4w1j/hyH6a4y3MYR9XLraw06yVku2/pkCeialdmYjKEYaAqZ/ZnQd6rx3EiqJsyyzPnYkmczEySdRMnrJI1q/4KzCRxVtDxiAdJ4QB2SYrH5avBKYrgwjUZgdDLAZd3Z0T176HcvZWW4NFYBiBwBHS7yD/Oa8t3ZjKdFjgN8gb+6DFBZxkZfsyZ+60Fd3GCBp9msZFmGLBhrrvJjefZ9GCHwpa8gZWGkSrqJAMjXvAyx5kVsjZrctrlJUx9ZfZPxPfS1q9IBPCQeo+1mPiQ0d9PRA4C7vA0zQwH341jsGnrQS5F0a6OCPCQR6kjxNDa4UeDw392m7tlhpQsbeEcR9ZTG6ddO4yfGr0RhH3q2nEePV1cR2SKVWRI7ZHbodI7w1btiAwk6aRPEHiPd5UHGu0hhwPmevz9D20aDFxGsQddT49Q/PGsoGc6EadWnA6j4jwr2nobQ7ganfr/ACiR8KaxVoK8A6yBJ11JGvuoFs69kme7j6VviCSw6xB8pI+FUlribQAH3kJPeQn4+lADant09xmjYp9F7Laj1J+NSWyrFnmbmIvWQbSjmk6d1WvYnKDEh4CqOm0DQFQNTVESbRvBfKI+Ar2wYBjjzfpPxWpK1yaxLDoqCZRMplW6QJVukoUrqJhjlnUATErsnZNl8MCTbYmxi253NeVQ1rmDbdgwBhRefTLBEaE1JoN2Juk9YuDjwDgfCtm3H9Qj0ifTdUhb5N32vKoeyxuAG2wdmW7ziuUZITMF6MFnVQp0MUFdls9q7dFy1kRbIIY3R0nXopItwzaSQrGACSRBpaPYOJ9u52e7oiPj4UrcXog/dXxOq/H0qxYXZyvtM4a6i5WxPMuqM8AdIHI0htI0JM6CaRv4MsqLksW2Z3IdbxZcqdNw/wBJcgwViOkdRBkUoaqYqx0T+eJqLIq9XuTN0LdL3LKKnNMzOzrpdVntEA282oVlggEEagDWonEcnHti/mewzWreZwHuFrY5yymYAKASecXQyIZtJFa41nYT2NymvYdDaIW9hyZaxeGe2T1rxtt95CDUxhMXgrkmzeu4F2327s37DHcAWUZo/XR++oi/yavK5QFGZbpssFJ6DgMelIGkKx0ncZg6UsNjOVDhkKlDckZzChghJGWfanhwNUlZ32BecFlw9vELpNzBXVYnvtoWjuFtKj3smywb/F4Z1mCbRUrpGjB0I3tw3VWSCraHUHeD1cQakrPKXGpouLxCjqF64B5ZqR7MW3s/pzvnVD47m3+PGm8LhBdMLztwHglgNp2fSfClf/GOPiPnd798n1oF7lPjm0bGYkjqN65Hlmij2NrgvJ+4qy2F5tdOni7wsKO3LNtj4MfGk8VtDCopS/imvidLGCUWrMzPTuMqhu8I5+8d9Ud2LEkkkneSZJ76wJTG09tPlVcdGs2EXC2G0ZLU5rg//PdYl7vcTl6gKhsNYLEDto+EwRYgddTmzMCBl7Z8DMD1B86VujkNbHwgUL1GZ7hM/wAJI746qncE0HKx1jLG/wBkjd2bhSlnQoQN8eE6H3z4UUGD1lQraa9/8WvlXPldtZDWE6JK6EjcOrcsHr4etL4S4UIBMg9EDhwyTPUMg8T1Ua+0XdD7XDsjee2StJYu/l1E9HpanqP4lT+zSkM1aaGNvcDMd2vvyg0G9II9QNd2kn9mhYpoYZeAkH7ugPoBpwmj3bYaG3Hd46H4RTIniN0zr7B7J8OEelaLd6C6ezvH57YHga9WznVgDqPDT6p9PKtTYmSOI18f7zVEEjjXt1G/x9PeaK7e+Z69w8BoKEVgqRrGh8gY8q1ZjAO7hr29f56qA1w7ASNSBqOuDw8D769rMnEbx4b+H56qymSHtmB3qT/MPz4Vu5lm8R3dH4z6VrMt1dEL5ETHgZrVn1Y7jJ8xlI+NUlrcMgfqAehqcxGKBTDtcwy80soii4wXohOcZ1AmXLBmMy3gIgXbeOGUemvuBqauWb9wXbORHGYKYJAtNaDKVUuVjotB3gyOymEhb2tiFvW7vzMfOrajNcK3ZuIg5s5re5SVUqzjWFb2da3G1mReZXBlLZF21kLXMwW8qKyhmG/Nh4Bg6qw1g0HF3sU63EaygJDmAzKwLsWJWLg0/wAQ3tSsMu+BWY58Q72jeCQLly6CmXpBQr3DpqYIc6x07lz7VSZ/Z21sTaa3/gmItNaa3K3VyojQiuQJuKzM7a/XLGNMtAVrj2eb+aFUsQcma4JuXGFtnjKS90C4g1IhVWNBFaptO7cD82LOVLhIQ58xFw3lAOpBVmxTgwQVLLuGtM/8RxCBWy2oTmrCNlvGUtsjqgg9JegBMFva7KYe4LF4hsc2LTDsz87z+TpBQ+U3ILR7MNm7ivWJX2NfIuK1rCTmuG3mLvpnS5bUI4AFog3Ac++VWrDhtj43nFULhS1lvmya3tAuGlkBO8FbZGYic4eCFINLYHk/jEGHCfNznu80hPOyMt25fy3BlELz2GJn2tQNx0jqfs0bjNoG9ZuoLdoJksKzC4wMYcBBlW4M0kYjWZ1ViJAkoXnutfxKPhiXxFoI6qS2UTYcFSAdc9pV7GzLvipDZ3I/EW3sXc1g57XzlEY3NVUW7hRoTVgtxTlB1Ctv4y+w9gYuc91rJyWxdGY3C+R3bEANly5mRrbwQeizTqCCH3P2WkaA74tzcshRdvJjcy88ygmzmQDImfKWxCBiASrEb9zRW08NkuKbVpjcVWB5p75CBclxebL2x9VzKgFYdTvNWi/gMXhUuX4wpTDsqZQbzEG180s9Aws6W7IJ0/1N26q1e2uVAtp0kWyLYzyrHLGV5tMDKiE3kFVUGeFTLf0WlXxey7jKb5ChbjMVADQzZoKJplkTOWZy67onH5O4gBSbbQxAPQc5CTlXOFUkTvETIIqd2NtO5ZVhbC6gB5DEPDBxnXNlLfVzAAhSQCN9GtbdcZWVEkAZf8w9EPbuBCWckjPbXeZgRNV0XKr3dkMqyWScivllpIZbbLHRiYuDj9VuoSzd5NXwocLnB0OQM2WUt3OkMo0y3F11HDqmQuoHKmAOgEETutgKp1nXKAT409e2g+a40LJtraG8hAnM5WQEmGmwhMyD0tNaXR8q/hNg3WZ1yMCiNcOZWEKgZjw3nI4A61I0gw9Y2BckjmnkaxlMjKWV57ihB6srdRqXG3HYsDbtFXFyBD9E3BeDsnTnUYi7oZjoxu1fxG2WuKoNu1q5M/SdG4xvEusvxN59DI6Q00FK5HIiLGxrimObYlGJcBWOUBmVpMQYKOZUkQp1kMAa/hLllmD22TUxmBWRpGh36q47+6pE7duZz0UGebqwG6NznLzkiWMkG/d0MiAummodt7Sa+ylgokO3RkQWbM05iZgn08anami3ZmN8Fu7eQezT31rmi4N/V67/AOFjWkhoPDd3AiMvh0fOvL/SRTx3eJhdPL1qTGxB1RpjUjy3fHyoN4kjXuPjof5ifCtr/SV54ag9W7z+t51oLkk6DUbuqdfLWKA1mVB0kDK3eDlMdY3Dxo1q+SCvE8e0bvUUo1wE6cdfj7yPKtUvQ0/n8yPWmQxxBDzlidD1CY18JA8TRRdPjG/8+dL33nTg2v8A8eZr1LuYTunQ9UjeR+eAo0QTBlYjrOnaRr78w8a1GmmsanXq0P4eQrfFa68d89u/Tu19K1e4CA0DQT8GHgaYaF95O7cY9/ZrH71ZW1xgSDAMjUHr/I/hFZQFeG0RMwd/pED3CtWxqngevhvnv6oqPrK10z2e+eidx4fH8TRsPtZl1zvO72j94Hjp0WInhOlRdZRobTFrbjqwZWYMI3QBwHsjo7lXhwB4ChvtZjva4dSRLEwSDJXXTfwqLrKNQbqUG1jly5rkTOXMcs6ySJiSDvo67aAM9MmNNfrAaNv36DWoSso5g3Vktcqbg/1LxPWbjSeAnXqnzNeNyneIz3tGzD6Rutjrrvkz31XKylzD6qxHlO5yy93o/fOu4dfUPQVg5UXPtXd0D6RvPf1ye3xqu1lHMHVWe5ypLAqzXmViS2ZyZB3ggmDuHkKXubbQ/VfcQd341AVlHMHVTlrbFtSTDQc3VxMjjWtvayAAZW0BHDrkcahayjmF1U+m2rYy9FtCCd3VlMa9UetbHblvXot5L2xx7ar1ZRzD6qbG10zKYbSOrtB49R9KaPKC3DDK+r5l3aboG/sqtVlHMHVWG9ty2SDlYQW6tzGY39dett62YlW0J4DcRB499V2so4g6qxJyhUCIaZkbt+7XXu8qI3KG3BGV+sCBAMyONVmso4g6qyDb1sfVedQd3Hx6q1G3bYA6LT3DXf29VV2so5g6qfTbVsD2W3k8Nxnt7q0G2E10bXu06uNQdZRzB1VhTbluNUaesRpO8DWss7dQT0WgmRu0O7r7qr1ZRzB1Vh/44kQVb039e+httpPstHVp+Pd5VBVlHMLqpgbUTTonyH49gryoisp8wbr/2Q==" alt="تصویر مرتبط"><br><font size="4"><b><br><br></b></font><br><br>==========================<br><font color="#FF0000" size="4">گردنبند زدبازی قیمت 35000</font><br><font color="#FF0000" size="4">گردنبندی زیبا با طرح لوگوی زدبازی</font><div><font color="#ff0000" size="4">استیل و رنگ ثابت طرح زنجیر ایتالیایی<br></font><font color="#FF0000" size="4">برای همه ی دخترها و پسرا</font><br><br><div><img class="irc_mi" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/3135/9402225-b.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="279" height="377" style="margin-top: 0px;"><br><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; text-align: start;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; text-align: start;">==========================</span></h3><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">دستبند زدبازی قیمت 15000</span></span></h3><div><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">شیک و طناز</span></span></div><div><br></div><div><img class="irc_mi" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e15/10488634_1524847241100276_1732409705_n.jpg?ig_cache_key=ODgwMTQ1ODEyOTcxMDQ5Njk4.2" width="377" height="377" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط"></div><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; text-align: start;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; text-align: start;">==========================</span></h3><div><font size="4" color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight">کلاه زدبازی قیمت 22000</font></div><div><font size="4" color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight">دارای سایزبندی</font></div><div><br></div><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><img class="irc_mi" src="http://d20.ir/14/Images/402//C.ZedBazi.jpg" alt="نتیجه تصویری برای کلاه زدبازی" width="551" height="323" style="font-family: tahoma; margin-top: 27px;"></h3><h3 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2161" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 10px 0px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2163" style="font-family: 'B Titr',sans-serif;">حمل بسته ی شما</span></span></h3> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> <div id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2115" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>پس از آماده شدن سفارش، تمامی مرسولات با استفاده از این سرویس ارسال می شوند. سریع ترین و مطمئن ترین نوع پست می باشد هزینه این پست بسته به وزن مرسوله متغیر است و زمان رسیدن مرسولات به مقصد از یک تا سه روز برای مراكز استان ها و سه تا چهار روز یرای توابع می باشد. در صورت وجود تعطیلات رسمی این مدت زمان به زمان تحویل سفارش اضافه خواهد شد.</strong></span></div> <div style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></div> <h4 id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2137" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; color: #ffffff;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span id="yui_3_7_2_1_1368884252901_2136" style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px;">زمان تقریبی برای تحویل سفارش از زمان ثبت سفارش بین 3 تا 6 روز خواهد بود</span></span></h4><p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">نحوه خرید تی شرت:</span></strong></span></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong>سفارش خود را از طریق پیامک به شماره: 09162218898</strong></span></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong><span style="font-size: medium;">ارسال&nbsp;<span style="font-size: medium;">کنید.</span></span></strong></span></span></p> <p style="font-family: 'B Titr',sans-serif; font-size: 14px; color: #cdc9c9;" align="center">&nbsp;</p><p><br></p><font size="5"><b><font color="#CC0000"><br></font></b></font> </div> </div> text/html 2015-05-23T08:19:12+01:00 t-shirt.mihanblog.com HOSSEIN M2 آکادمی موسیقی مهراد هیدن http://t-shirt.mihanblog.com/post/7 <img src="http://zedbazi-ir.persiangig.com/image/Hidden.gif" style="margin-top: 231px;" id="irc_mi" height="289" width="579"><br><p style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اکادمی زاخارا (بصورت اینترنتی)</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <br></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>هدف </strong>اصلی این آکادمی نشانه گرفتن اشخاصی میباشد که علاقه ی زیادی به رپ خوندن دارن ولی تا به حال به هر دلیلی موفق به انجام این کار نشدند...در این آکادمی قرار نیست معجزه شود!<br> تنها اصول کلی و ملزومات اصلی در طول این آکادمی به شرکت کنندگان گفته و آموزش داده میشود. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">همه فعالیت ها و هماهنگی این اکادمی کاملا بصورت اینترنتی و <font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3">از طریق ایمیل h23m22@GMAIL.COM انجام میشه! </font><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">بدلیل اینکه این اولین اکادمی هست که به صورت اینترنتی برگزار میشه (حداقل در ایران) مطمئنا تا کامل شدن راه زیادی هست و با کم و کاستی هایی همراه خواهد شد که تمام سعی ما بر این است که تا حدود زیادی این کم و کاستی هارو پوشش بدیم ... البته با همکاری شما عزیزان</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>روش برگزاری</strong> این اکادمی احتمالا در طول برگزاری دستخوش تغییراتی خواهد شد که با توجه به تجربه ها و بررسی و سنجیدن مسابقه، تغییرات رو اعمال و اعلام خواهیم کرد. اما بطور کلی ما دراینجا پایه و اساسی قرار دادیم و فعلا اکادمی در طرح اولیه بصورت زیر برگزار خواهد شد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>روش برگزاری:</strong></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 240, 245);">1- در مرحله ابتدایی که مرحله ثبت نام و آزمون ورودی محسوب میشه دوستانی که قصد شرکت در اکادمی رو دارن باید در بازه زمانی <font size="3">10</font> تا 30&nbsp; خرداد ماه ورس مهراد هیدن از آهنگ "داستان ما" رو، روی بیتی که قرار داده شده بخونن و برای ما ارسال کنن.</span><br> <span style="background-color: rgb(255, 240, 245);"> آهنگای ارسال شده توسط شرکت کننده ها توسط تیم داوری بررسی و سنجیده میشه و تعدادی از شرکت کننده ها که شرایط بهتری نسبت به بقیه داشته باشن برای قرار گرفتن دراین دوره از اکادمی و رقابت انتخاب میشن.</span><br> <span style="background-color: rgb(250, 235, 215);">2- افراد منتخب در چند مرحله با هم به رقابت می پردازن، و در هر مرحله تعدادی که نسبت به بقیه قوی تر باشن به مرحله بالاتر راه می یابن</span><br> <span style="background-color: rgb(250, 235, 215);">به این صورت که روی بیت هایی (آهنگای خالی) که توسط تیم داوری قرار داده میشه باید هم تکستبنویسن و هم رپ کنن.</span><br> <span style="background-color: rgb(255, 240, 245);">3- تعداد مراحل تا به الان قرار بر این است که 5 مرحه باشه ... اما ممکنه با توجه به سطح اکادمی از تعداد مراحل کم یا بر تعداد افزوده بشه.</span></span><br> </span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>پ.ن:</strong></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(250, 235, 215);">1- در پایان هر مرحله آهنگای نفرات برتر روی سایت و پیج های فیسبوکی سایت پخش خواهد شد.</span><br> <span style="background-color: rgb(255, 240, 245);">2- در مراحل پایانی انتخاب برترین رپر به چز سهم امتیاز داوران به رای گیری بین مردم و شنوندگان قرار خواهد گرفت.</span><br> <span style="background-color: rgb(250, 235, 215);">3- ممکن است در بعضی از مراحل روال آکادمی تغییر کند...به صورتی که تمامی ی شرکت کنندگان یک آهنگ و یا هر کدام از آن ها آهنگی جدا رو اجرا کنند ( منظور آهنگ های پخش شده ی رپر های مختلف میباشد )</span><br> <span style="background-color: rgb(255, 240, 245);">4- مهم ترین اصل در آکادمی کپی نبودن میباشد...به این صورت که تمامی ی شرکت کنندگان باید بدون در نظر گرفتن صدا و استایل شخصی خاص...خودشون باشند.</span></span><br> </span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>دعوت به همکاری:</strong></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">از کلیه دوستانی که تمایل دارن در زمینه میکس و مستر و تنظیم آهنگ خودشونو محک بزنن دعوت میکنیم که خودشونو با نمونه کارهای قبلی به ما معرفی کنن ... همچنین آهنگسازانی که دوست دارن شرکت کنندگان در مسابقه رو بیتشون رپ کنن میتونن بیتشونو برا ما بفرستن و بعد از تایید توسط تیم داوری، بیتشون به عنوان بیت مسایقه قرار خواهد شد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برای ارسال فایل صوتی باید موارد زیر را در نظر بگیرید:</span></strong><br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">1- فایل صوتی باید با فرمت mp3 یا wma و یا wav و با بیت ریت 128 به بالا باشد.<br> 2- سایز فایل صوتی نباید از 5 مگابایت بیشتر باشد.<br> 3- فایل صوتی باید روی یکی از آپلودسنترهای زیر باشد:<br> www.mediafire.com&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.trainbit.com&nbsp;&nbsp; ...&nbsp;&nbsp; www.uplooder.net<br> </span><br> <br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"> </span><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 160, 122);">مرحله اول (مقدماتی و ثبت نام)</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);">از 10 بهمن&nbsp; تا 30 خرداد</span></span></strong><br> <span style="font-size: 12px;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 224);">در مرحله اول شما باید بیت آهنگ "داستان ما" که در زیر قرار داده شده رو دانلود کنید، و بعد از کروس اول ورس مهراد هیدن رو اجرا کنید.</span><br> <br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"> توجه کنید که در ابتدا تصور میشه که کار راحتی هست ... اما وقتی پای کار میشینید میبینید کار به این راحتیا نیست .</span><br> <br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"> ما چیزی که برامون مهمه اینه که صداتون رو بیت سوار باشه ...و شما باید طرز صحیح خوندن را بلد باشید</span><br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"> کسایی که تو این زمینه مشکل دارن حتما به تاپیک مربوطه در تالار گفتمان سر بزنن تا راهنمایی بشن ... همچنین کسایی که تو زمینه میکس توانایی دارن اما به هر دلیلی نمیخوان تو مسابقه شرکت کنن دعوت میکنیم که تو این زمینه خودشونو تو تاپیک مربوطه معرفی کنن و شرکت کنندگان رو کمک کنن.</span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"><br></span></span></span> </p><p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 160, 122);">لینک دانلود بیت:</span></span> <a href="http://www.zed-bazidl.tk/Music/Daastane_Maa_Instrumental.mp3">کلیک کنید</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 160, 122);">تکست ورس داستان ما:</span></span> <a target="_blank" href="http://www.zed-bazi5.tk/Zedbazi-Lyrics/dastanemaa.htm">کلیک کنید</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 160, 122);">تاپیک راهنمایی و پشتیبانی:</span></span> <a target="_blank" href="http://www.zed-bazi5.tk/Forum/post413456.html#p413456">کلیک کنید</a></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; <br></p><p style="text-align: justify;" align="left"><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">در صورت داشتن سوال و راهنمایی با شماره </font><font size="4" color="#990000">09162218898</font><font size="3"> در ارتباط باشید.</font></b></font></span><br></p><p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 224);"><br></span></span></span></p><br>